/* festival evenement */

Welkom op de website van 3 oktober

De 3 October Vereeniging is een vereniging van tradities. Daarbij staat het herdenken van het beleg en ontzet van Leiden centraal. Maar zij is ook een vereniging die tracht deze tradities in de hedendaagse context te plaatsen en zo met haar tijd mee te gaan. Dat betekent dat er naast traditie ruimte is voor vernieuwing en vooruitgang.

Dit ziet u terug in deze geheel vernieuwde website. Hier vindt u alle informatie over de viering. Zie ik u op 3 oktober tijdens de Reveilllje?

Michiel Zonnevylle
Voorzitter 3 October Vereeniging